Прохання розглянути винахід “гідро-аеро-мобіля”. 17 червня 1916 р.

Прохання розглянути винахід “гідро-аеро-мобіля”. 17 червня 1916 р.

ЦДІАК України. Ф. 722. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту