Військова телеграма щодо негайного відправлення у Вапнярку однієї української дивізії з артилерією в розпорядження генерала П. Скоропадського. 11 грудня 1918 р.

Військова телеграма щодо негайного відправлення у Вапнярку однієї української дивізії з артилерією в розпорядження генерала П. Скоропадського. 11 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту