Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об’єднаних Націй. 25 листопада 2003 р.

Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй. 25 листопада 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6947. Арк. 180 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту