8-1-22-1916-018_1.jpg

До питання щодо Національної ради екологічної безпеки Української РСР. Грудень 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 17, 18.

Leave a Comment

Перейти до вмісту