8-1-22-1918-008.jpg

Лист Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування до Президії Верховної Ради України про проведення виїзного засідання в Івано-Франківській області за участю органів виконавчої влади та громадських організацій щодо збереження комплексу Карпат від деградації і руйнування.
17 грудня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1918. Арк. 6 — 9.

Leave a Comment

Перейти до вмісту