8-1-22-3551-006.jpg

Обґрунтування ратифікації Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 28 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3551. Арк. 5 - 7.

Leave a Comment

Перейти до вмісту