8-1-22-3553-013.jpg

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 02.02.1971 р. Із поправками згідно з Паризьким протоколом від 03.12.1982 р. і Ріджинськими поправками від 28.05.1987 р.).
18 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3553. Арк. 7, 8, 13.

Leave a Comment

Перейти до вмісту