8-1-22-3560-029.jpg

Відкритий лист Незалежної Служби Екологічної Безпеки щодо приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, українське скорочення СІТЕС). 10 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3560. Арк. 27 — 31.

Leave a Comment

Перейти до вмісту