8-1-22-3563-001.jpg

Постанова Верховної Ради України № 123 «Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води». 27 лютого 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3563. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту