8-1-22-3571-025zv.jpg

«Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». 5 березня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3571. Арк. 2, 25 зв., 26, 40 зв. - 41 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту