Про необхідність скорочення кількості співробітників у міністерствах. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 23 травня 1919 р.

Про необхідність скорочення кількості співробітників у міністерствах. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 23 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 138зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту