8-1075-1-68-83

8-1075-1-68-83

Реєстрова картка Наума Ніконіва, помічника начальника Збірної Волинської дивізії Дієвої армії УНР, учасника Першого Зимового походу. 7 червня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 83

Leave a Comment

Перейти до вмісту