Відозва Головного вождя Польської армії Юзефа Пілсудського до всіх жителів України. 26 квітня 1920 р.

Відозва Головного вождя Польської армії Юзефа Пілсудського до всіх жителів України. 26 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 3. Спр. 2а. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту