Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвали «Закону про незайманість особи членів Української Центральної Ради». 16 квітня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвали «Закону про незайманість особи членів Української Центральної Ради». 16 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 74

Leave a Comment

Перейти до вмісту