Лист начальника Інформаційного відділу Одеського голови [МВС УД] про підпільне видання більшовицької газети “Коммунист”. 24 серпня 1918 р.

Лист начальника Інформаційного відділу Одеського голови [МВС УД] про підпільне видання більшовицької газети “Коммунист”. 24 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 120

Leave a Comment

Перейти до вмісту