Лист Керуючого справами Директорії УНР М. Мироновича члену Директорії УНР А. Макаренку про почергове використання машин Гаражу Директорії УНР. 27 серпня 1919 р.

Лист Керуючого справами Директорії УНР М. Мироновича члену Директорії УНР А. Макаренку про почергове використання машин Гаражу Директорії УНР. 27 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту