Лист сотника М. Сочинського Начальнику Канцелярії Директорії УНР щодо кількості спожитих обідів на кухні канцелярії. 27 липня 1920 р.

Лист сотника М. Сочинського Начальнику Канцелярії Директорії УНР щодо кількості спожитих обідів на кухні канцелярії. 27 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 64. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту