Поштова картка з вітанням. 1911 р.

Поштова картка з вітанням. 1911 р.

ЦДАВО України. Ф. 1823. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 105 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту