Про дезорганізацію в Україні, що створює Тимчасовий уряд — з протоколу Восьмих зборів Київської губернської української ради. 27 вересня 1917 р.

Про дезорганізацію в Україні, що створює Тимчасовий уряд — з протоколу Восьмих зборів Київської губернської української ради. 27 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту