Відозва Генерального секретаря з військових справ С. Петлюри про розслідування подій, пов’язаних з відправленням на фронт ешелонів Українського козацького ім. гетьмана Богдана Хмельницького полку – з всеросійських газет. 28 липня 1917 р.

Відозва Генерального секретаря з військових справ С. Петлюри про розслідування подій, пов'язаних з відправленням на фронт ешелонів Українського козацького ім. гетьмана Богдана Хмельницького полку - з всеросійських газет. 28 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр. 140, арк. 21зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту