Історична довідка про святкування 900-річчя введення християнства на Русі у 1888 р. у м. Києві. 1 березня 1988 р.

Історична довідка про святкування 900-річчя введення християнства на Русі у 1888 р. у м. Києві. 1 березня 1988 р.

ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 7, спр. 398, арк. 33

Leave a Comment