Про виконання Закону УНР щодо встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. – з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

Про виконання Закону УНР щодо встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту