Про необхідність організації Реєстрованого вільного козацтва тощо – з журналу засідання РНМ УНР . 23 січня 1918 р.

Про необхідність організації Реєстрованого вільного козацтва тощо - з журналу засідання РНМ УНР . 23 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 27зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту