Афіша гастролей Українського Національного Хору в Америці. 1922 р.

Афіша гастролей Українського Національного Хору в Америці. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 228

Leave a Comment

Перейти до вмісту