8-4778-3-36-128.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Кабінету Міністрів України про екологічний стан в м. Дніпродзержинську Дніпрпетровської області.
28 жовтня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 128, 129.

Leave a Comment

Перейти до вмісту