Проект закону “Про заснування Української Академії Наук в м. Києві”, поданий Управляючим Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатором Василенком М. 1918 р.

Проект закону “Про заснування Української Академії Наук в м. Києві”, поданий Управляючим Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатором Василенком М. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 24, арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту