8-5235-1-1617-73-2

8-5235-1-1617-73-2

Про тривожні настрої в м. Чорториї. Зі спогадів Якима Христича «На роздоріжжі - у трикутнику».
ЦДАВО України. 5235. Оп. 1. Спр. 1617. Арк. 73

Leave a Comment