Лист міського голови міста Дружківка Донецької області В. Гнатенка до народного депутата України М. Комара щодо придбання сучасної офсетної машини для Східного центру професійної реабілітації інвалідів. 28 листопада 2011 р.

Лист міського голови міста Дружківка Донецької області В. Гнатенка до народного депутата України М. Комара щодо придбання сучасної офсетної машини для Східного центру професійної реабілітації інвалідів. 28 листопада 2011 р.

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 207

Leave a Comment

Перейти до вмісту