Лист епідемічного відділу санітарного департаменту Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави до Київської повітової управи щодо реєстрації випадків захворювання на іспанський грип та надсилання відомостей про рух епідемії. 20 вересня 1918 р.

Лист епідемічного відділу санітарного департаменту Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави до Київської повітової управи щодо реєстрації випадків захворювання на іспанський грип та надсилання відомостей про рух епідемії. 20 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту