Указ Президента України “Про проведення всеукраїнського референдуму з питань прийняття нової Конституції України”. 26 червня 1996 р.

Указ Президента України “Про проведення всеукраїнського референдуму з питань прийняття нової Конституції України”. 26 червня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 5233, оп. 2, спр. 642, арк. 66

Leave a Comment