Доповідь про стан Лікарсько-санітарної служби Правобережної залізниці в районі Київ-Фастів-Київ- Коростень. 13 травня 1920 р.

Доповідь про стан Лікарсько-санітарної служби Правобережної залізниці в районі Київ-Фастів-Київ- Коростень. 13 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту