Закони про Тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

Закони про Тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 124

Leave a Comment