Відозва Міністерства фінансів УНР про обіг грошей. 17 травня 1920 р.

Відозва Міністерства фінансів УНР про обіг грошей. 17 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 9

Leave a Comment