Відозва Міністерства фінансів УНР про обіг грошей. 17 травня 1920 р.

Відозва Міністерства фінансів УНР про обіг грошей. 17 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту