Закон УЦР про створення Українського народного війська (народної міліції). 3 січня 1918 р.

Закон УЦР про створення Українського народного війська (народної міліції). 3 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту