Акт Комісії під головуванням Коменданта Штабу 2-ї Волинської дивізії про передачу вогнепальної та холодної зброї польським військам. 22 листопада 1920 р.

Акт Комісії під головуванням Коменданта Штабу 2-ї Волинської дивізії про передачу вогнепальної та холодної зброї польським військам. 22 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2372. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту