Лист українців м. Катеринодара Всеукраїнській раді військових депутатів про підтримку українського війська. 16 липня 1917 р.

Лист українців м. Катеринодара Всеукраїнській раді військових депутатів про підтримку українського війська. 16 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 2, арк. 12

Leave a Comment