Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 19 серпня 1933 р.

Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 19 серпня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1104. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту