Лист Голови Ради Міністрів УРСР до Верховної Ради УРСР про подання на розгляд пропозиції щодо реорганізації урядової структури. 12 квітня 1991 р.

Лист Голови Ради Міністрів УРСР до Верховної Ради УРСР про подання на розгляд пропозиції щодо реорганізації урядової структури. 12 квітня 1991 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4677, арк. 6

Leave a Comment