Постанова Ради Міністрів Української Держави про порядок забезпечення розмінних марок, які були випущені згідно з законом колишньої Центральної Ради від 18-го квітня 1918 року. 8 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про порядок забезпечення розмінних марок, які були випущені згідно з законом колишньої Центральної Ради від 18-го квітня 1918 року. 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту