Купон білета Державної скарбниці вартістю 1 гривня 80 шагів. 2 січня 1920 р.

Купон білета Державної скарбниці вартістю 1 гривня 80 шагів. 2 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 22зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту