Про протест щодо втручання Ради народних комісарів Росії у справи України — з протоколу Української військової ради Кавказького фронту. 2 січня 1918 р.

Про протест щодо втручання Ради народних комісарів Росії у справи України — з протоколу Української військової ради Кавказького фронту. 2 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф.1115. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 54

Leave a Comment