Резолюції зборів філії Першої Української Центральної Народної Ради, м. Прага. 13 листопада 1938 р.

Резолюції зборів філії Першої Української Центральної Народної Ради, м. Прага. 13 листопада 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 33, арк. 20

Leave a Comment