Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України про внесення змін до найменувань центральних державних архівів України. 31 липня 1992 р.

Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України про внесення змін до найменувань центральних державних архівів України. 31 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 8. Спр. 1. Арк. 67

Leave a Comment

Перейти до вмісту