Оповіщення Міністерства фінансів УНР з нагадуванням про законну грошову валюту УНР – гривню та карбованець. 20 серпня 1920 р.

Оповіщення Міністерства фінансів УНР з нагадуванням про законну грошову валюту УНР – гривню та карбованець. 20 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 51

Leave a Comment