Про утворення Тимчасової комісії з охорони порядку при голові Генерального Секретаріату, намовляння козаків проти УЦР тощо — з протоколу вечірнього засідання Генерального Секретаріату УЦР. 2 листопада 1917 р.

Про утворення Тимчасової комісії з охорони порядку при голові Генерального Секретаріату, намовляння козаків проти УЦР тощо — з протоколу вечірнього засідання Генерального Секретаріату УЦР. 2 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 54 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту