Закони про Тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

Закони про Тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту