Лист голови Військово-архівної комісії у м. Житомирі представнику Генерального штабу Армії УНР при Головному штабі Польських військ М. Капустянському з інформацією про зберігання документів військових частин Південно-Західного фронту та штатні розписи комісії. 12 травня 1920 р.

Лист голови Військово-архівної комісії у м. Житомирі представнику Генерального штабу Армії УНР при Головному штабі Польських військ М. Капустянському з інформацією про зберігання документів військових частин Південно-Західного фронту та штатні розписи комісії. 12 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 121. Арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту