Звіт про діяльність театру “Нова сцена” при товаристві “Просвіта”, м. Хуст. 10 листопада 1938 р.

Звіт про діяльність театру "Нова сцена" при товаристві "Просвіта", м. Хуст. 10 листопада 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3803, оп. 1, спр. 26, арк. 12

Leave a Comment