Лист голови Управи Українського академічного комітету А. Яковліва Ректорату Українського вільного університету в Празі з побажаннями продовження діяльності університету на рідній землі. 22 жовтня 1931 р.

Лист голови Управи Українського академічного комітету А. Яковліва Ректорату Українського вільного університету в Празі з побажаннями продовження діяльності університету на рідній землі. 22 жовтня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 471

Leave a Comment

Перейти до вмісту