З листа В. Петріва до генерала М. В. Омеляновича-Павленка про проведення Соціалістичною лігою акції допомоги голодуючим в Україні. 20 серпня 1933 р.

З листа В. Петріва до генерала М. В. Омеляновича-Павленка про проведення Соціалістичною лігою акції допомоги голодуючим в Україні. 20 серпня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3947. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 247.

Leave a Comment

Перейти до вмісту